Priser & Villkor

Timpris 470 kr exkl moms

När ersättning för resa utgår, debiteras 30 kr per mil. Du som kund informeras alltid innan, om ersättning för resa tillkommer.

Kostnad för reservdelar betalas alltid av kund. Reservdelar, datorer och tillbehör kan levereras av MDdata då det finns bra avtal med distributörer.

Alla kunder faktureras. Betalningsvillkor 30 dagar netto. I vissa fall tillämpas 10 dagar netto, t.ex. vid försäljning av datorer och utrustning.

Kreditupplysning tas vid behov och alltid på nya kunder.

Fasta priser tillämpas på flera jobb. 

För privatpersoner:

MDdata följer och respekterar de av konsumentverket administrerade lagar och riktlinjer. MDdata omfattas i huvudsak av konsumenttjänstlagen som reglerar handel av tjänster till privatpersoner.

MDdata säljer inte datorer, tillbehör eller kringutrustning till privatpersoner.

Exempel på fastpriser:

Beställning, grundinstallation, leverans ny dator 800,00 kr
Ominstallation (fabriksåterställning) 800,00 kr
Ominstallation (Manuellt med CD-skivor) 1 500,00 kr
Hälsokontroll och optimering 450,00 kr
Grundinstallation ny server 1 500,00 kr
Virusrensning 900,00 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Nätverk
  • Serverlösningar
  • PC-installationer
  • Reparationer
  • Inköp & försäljning
  • webbutveckling
  • Projektledning och införanden
  • Utbildning