Grunndinstallation server

I priset för grundinstallation ingår

 • Montering av diskar (kommer ofta separat)
 • Montering av minne (kommer ofta separat)
 • Installation av Operativsystem
 • Konfiguration av Hårddiskar. RAID, partionering m.m.
 • Installation av standardprogram
  • Officepaket om det finns med
  • Antivirus
  • Adobe Reader
  • Adobe Flash
  • Java

Därefter tillkommer mycket för att du som kund ska få servern på det sätt du och din verksamhet önskar. Detta debiteras per timme. Tiden varierar mycket beroende på verksamhet och typ av konfiguration.

 • Installaltion av katalogtjänst (Active Directory)
 • Skapa en gruppkatalogstruktur
 • Skapa en hemkatalogstruktur
 • Inloggningsscript och behörigheter
 • Installation av program
 • med mera
 •  Nätverk
 • Serverlösningar
 • PC-installationer
 • Reparationer
 • Inköp & försäljning
 • webbutveckling
 • Projektledning och införanden
 • Utbildning