Tar du backup på viktig data?

Jag hjälper både privatpersoner och företag med backuplsöningar. 
Både enkla backuplösning på en enskilld PC och lite större backuplösningar på servrar.

Jag jobbar med Opensource-program som är kostnadsfria men väl fungerande och framförallt lätthanterliga för dig som användare.

Ofta är värdet inte i hårdvaran, PC eller server, utan värdet är alla data som sparas. Utan backuper kan allt gå förlorat om något händer.

areca